• Ασκληπιός
• Ασκληπιός Web
• Ακτινολόγος
• Γαστρεντερολόγος
• Γυναικολόγος
• Ενδοκρινολόγος
• Καρδιολόγος
• Μικροβιολόγος
• Οδοντίατρος
• Ορθοπεδικός
• Οφθαλμίατρος
• Παιδίατρος
• Χειρουργός
• Φυσιοθεραπευτής
• Ψυχίατρος
• Ωριλά
• Διόπτρα
• Ετικετογράφος
Ορθοπεδικός
Ο Ορθοπεδικός είναι ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε για να καλύψει τις ανάγκες κάθε σύγχρονου ορθοπεδικού ιατρείου. Εύχρηστος και ευέλικτος ξεκινά από έναν αρχικό πυρήνα που καλύπτει τις βασικές σας απαιτήσεις και μπορεί να επεκταθεί όσο εσείς θέλετε, για να καλύψει κάθε σας ανάγκη. Ο Ορθοπεδικός τρέχει σε περιβάλλον Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10. Η σύγχρονη σχεδίασή του επιτρέπει την καλύτερη δυνατή χρήση των γραφικών έχοντας μεγάλες δυνατότητες διαχείρισης εικόνων τόσο από πλευράς όγκου όσο και από πλευράς ευχρηστίας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες:

Βασικό: Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών.

Ραντεβού: Περιλαμβάνει την γραμματειακή υποστήριξη του ιατρείου. Ολες οι εργασίες γίνονται από το ημερολόγιο με πολύ απλό τρόπο.

Στατιστικά: Περιλαμβάνει το τμήμα που δίνει την δυνατότητα στον γιατρό να εκμεταλλευτεί όλα τα στοιχεία του προγράμματος κάνοντας στατιστικές μελέτες.

Ο γιατρός μπορεί να επιλέξει τις παρακάτω πρόσθετες κάρτες.

Ιστορικό Στην κάρτα αυτή εισάγονται τα στοιχεία που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από τον γιατρό έτσι ώστε η κάρτα του ιστορικού να καλύπτει όσο το δυνατόν ακριβέστερα τις συγκεκριμένες ανάγκες.
Γραφήματα Στην κάρτα αυτή υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των διαγνώσεων, επεμβάσεων σε γραφικό περιβάλλον. Ο γιατρός εισάγει εικόνες του σώματος ή των οργάνων που τον ενδιαφέρουν, επιλογής δικής του, έχοντας έτσι με μια ματιά την εποπτική εικόνα της κατάστασης του ασθενή
Ανατομικές περιοχές Στην κάρτα αυτή υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού του σώματος σε τρία επίπεδα. Ετσι μπορεί να καθοριστεί με τον πιο ακριβή τρόπο η θέση του παθολογικού ευρήματος.

Αναλυτικότερα, κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Βασικό
 • Πλήρης καρτέλα ασθενή με προσωπικά, δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία, με δυνατότητα εισαγωγής ακόμα και της φωτογραφίας του.
 • Απεριόριστες διαγνώσεις για κάθε ασθενή που καθορίζονται ελεύθερα από τον γιατρό.
 • Απεριόριστες θεραπευτικές αγωγές για κάθε ασθενή με απ'ευθείας έκδοση παραπεμπτικών ή συνταγών που έχουν την μορφή που θέλει ο γιατρός.
 • Προγραμματισμός θεραπειών. Ο γιατρός ορίζει το διάστημα επανάληψης μιας θεραπείας και το πρόγραμμα αυτόματα τον ειδοποιεί για τους ασθενείς που πρέπει να ενημερώσει.
 • Εμφάνιση στην οθόνη και εκτύπωση καταστάσεων των θεραπειών για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους συνεργάτες του γιατρού.
 • Απεριόριστες επεμβάσεις για κάθε ασθενή.
 • Ιστορικό που διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τον γιατρό για να καλύπτει όσο το δυνατόν πληρέστερα τις ειδικές απαιτήσεις του.
 • Απεριόριστες εξετάσεις για κάθε ασθενή. Οι εξετάσεις ορίζονται από τον γιατρό και μπορούν να έχουν πολλές μορφές. (τιμή-τιμή αναφοράς, ολόκληρη καρτέλα με ομάδα εξετάσεων π.χ.   γνωμάτευση με εικόνα, ακτινολογικές εξετάσεις κλ.π.). Ειδικά για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, υπάρχει η επιπρόσθετη δυνατότητα της εμφάνισής σε ένα πίνακα όλης της εξελικτικής πορείας των τιμών τους.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των τιμών των εξετάσεων ενός ασθενή με την εμφάνιση των τιμών υπό μορφή διαγράμματος.
 • Προγραμματισμός εξετάσεων. Ο γιατρός ορίζει το διάστημα επανάληψης μιας εξέτασης και το πρόγραμμα αυτόματα τον ειδοποιεί για τους ασθενείς που πρέπει να ενημερώσει.
 • Δυνατότητα εισαγωγής των διαγνώσεων, επεμβάσεων σε γραφικό περιβάλλον.  Ο γιατρός εισάγει εικόνες του σώματος ή των οργάνων που ενδιαφέρουν επιλογής δικής του, έχοντας έτσι με μια ματιά την εποπτική εικόνα της κατάστασης του ασθενή.
 • Εισαγωγή video και εικόνων είτε πρόκειται για ακτινογραφίες είτε για υπερηχογραφήματα, καρδιογραφήματα, τομογραφίες, φωτογραφίες από slides κλπ. μέσω κάμερας, scanner κλπ.
 • Ολες οι πληροφορίες για κάθε ασθενή μπορούν να εμφανιστούν συγχρόνως στην ίδια οθόνη. (καρτέλα, ιστορικό, διαγνώσεις κ.λπ.) ανάλογα με τις επισκέψεις του, κάνοντας έτσι πολύ απλή την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του.
  Σε όλα τα παραπάνω διορθώσεις-προσθήκες, που γίνονται απλά με τη χρήση ενός πλήκτρου. Σημειώστε εδώ ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται και την ευχρηστία του ποντικιού, αλλά και την ευκολία που δίνει το πληκτρολόγιο κατά την εισαγωγή στοιχείων. Ετσι, όπου απαιτείται ενημέρωση πεδίων με λεκτικά ακολουθείται η λογική του DOS, ενώ στα υπόλοιπα σημεία οι επιλογές γίνονται με το ποντίκι.
 • Προστασία του ιατρικού απόρρητου με κωδικούς στην αρχή του προγράμματος.
 • Διαβάθμιση των πληροφοριών και λειτουργιών σε πολλά επίπεδα. Καθορισμός πρόσβασης χρηστών σε κάθε ένα από αυτά (π.χ. μπορεί η γραμματέας να διαχειρίζεται τα ραντεβού, χωρίς να έχει πρόσβαση στα ιστορικά των ασθενών).
 • Εξασφάλιση των στοιχείων από διακοπές ρεύματος, χωρίς διαδικασίες επανάκτησης των αρχείων και άλλες πολύπλοκες διαδικασίες.
 • Σχεδίαση και δημιουργία γνωματεύσεων, εντύπων συνταγών κλπ. με τα ειδικά εργαλεία του προγράμματος για να έχουν οι ασθενείς και οι συνάδελφοί σας την καλύτερη δυνατή εικόνα.
 • Εκτυπώσεις όλων των στοιχείων κάθε ασθενή όπως της καρτέλας, των προτεινόμενων εξετάσεων, διαγνώσεων, επεμβάσεων, ιστορικού κλπ
 • Τηλεφωνικός κατάλογος για να μπορείτε να βρίσκετε με τον ευκολότερο τρόπο όλα τα χρήσιμα τηλέφωνά σας.
 • Προσομοιώσεις video σε κάθε σημείο του προγράμματος, με αναλυτικές οδηγίες του τρόπου λειτουργίας του.
 • Αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών
Ραντεβού
 • Πλήρης διαχείριση απεριόριστου αριθμού ραντεβού που περιλαμβάνει την εισαγωγή, διόρθωση, ακύρωση και μεταφορά τους, καθώς και την σύνδεσή τους με την θεραπευτική αγωγή του ασθενή.
 • Λίστα αναμονής για τα ραντεβού του κάθε γιατρού.
 • Αναλυτικός πίνακας των κενών ωρών των ραντεβού κάθε μέρας με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 • Αναλυτικός πίνακας των κενών ωρών των ραντεβού κάθε μήνα στην ίδια οθόνη με δυνατότητα απ'ευθείας εισαγωγής τους.
 • Καταχώρηση πληρωμών για κάθε ραντεβού.
 • Εκτύπωση των ραντεβού οποιασδήποτε μέρας.
 • Αυτόματη εύρεση των αργιών στα ραντεβού με δυνατότητα προσθήκης επί πλέον ημερών.
 • Δυνατότητα σύνδεσης κάθε ραντεβού με συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή.
 • Αναζήτηση ραντεβού ασθενών με κωδικό ή ονοματεπώνυμο.
 • Δυνατότητα καθορισμού των προυποθέσεων που θέλουμε να υπάρχουν για το κλείσιμο των ραντεβού (ωράριο, αργίες κ.λπ.).
 • Εορτολόγιο που περιλαμβάνει όλες τις ονομαστικές εορτές
Στατιστικά
Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα συνδυασμού οποιονδήποτε στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.
 • Πλήρης στατιστική εκμετάλλευση όλων των στοιχείων που εισάγετε. Είναι δυνατή η μελέτη οποιονδήποτε συνδυασμών όλων των παρακάτω:
  Επάγγελμα, ηλικία, φύλο, οικονομικά ασθενή, διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές κ.λπ..
 • Δυνατότητα αποθήκευσης ομάδων τέτοιων όρων για ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στους ασθενείς πουικανοποιούν μια από τις παραπάνω ομάδες όρων
 • Δυνατότητα συνδυασμών των στατιστικών αποτελεσμάτων και εμφάνισή τους σε μπάρες, πίτες κλπ.
Δαναίδων 27 Αθήνα 15232
Τηλ. 210.6842.098, 210.6392.006
Fax: 210-6392.906
© Πλήκτρο Software 1991-2021
Δαναίδων 27 Αθήνα 15232
Τηλ. 210.6842.098, 210.6392.006
Fax: 210-6392.906
© Πλήκτρο Software 1991-2021